Workshop Grenzen 2

Grenzen, behoeftes en gevoelens

Ieder mens heeft grenzen en bij ieder mens liggen die grenzen anders. Bovendien zijn grenzen beweeglijk. Grenzen heeft te maken met het zien en respecteren van gevoelens en behoeften. Zowel van mijzelf als die van de ander. In de dagelijkse sociale interactie, kunnen grenzen, bewust al dan niet onbewust overschreden worden. In de ideale situatie leren we over grenzen bij onze ouders. In de praktijk echter zijn ouders nogal onbewust hoe ze zelf met grenzen om gaan.

Leren over grenzen

We mogen als volwassene opnieuw leren over grenzen. Allereerst om te ervaren waar onze eigen grens ligt in het contact met anderen. Grenzen zijn letterlijk voelbaar: we voelen dan bijvoorbeeld onrust, alertheid of merken dat ons denken vervaagd. Onderliggende angsten (uit onze kindertijd) kunnen er voor zorgen dat we grenzen niet communiceren. Angst voor je afgewezen voelen, alleen te komen staan, dat de ander je stom vindt of het eigen oordeel over kwetsbaar mogen zijn kan ons nog aardig in de weg zitten. Tegelijkertijd kunnen we ervaren dat we als volwassene wel in staat zijn om de grens te hanteren.

Als we onze grens communiceren maar de ander herhaaldelijk over onze grens heengaat, kunnen we bijvoorbeeld boos worden. Dat is een passend gevoel bij grensoverschrijding. In de praktijk echter houden we ons of nog regelmatig in of we worden onverwacht agressief, de tussenliggende stappen ontbreken in ons repertoire.

Als we onze eigen grenzen niet bewaken dan doen we onszelf te kort. Bijvoorbeeld: je hebt niets gezegd over nalatigheid of kleinerende opmerkingen van een ander. Of we hebben een patroon van ouders, gezagsdragers, collega’s of vrienden pleasen. Waarbij we meestal hopen iets te krijgen en waarbij we vooral bij onszelf weggaan. En meestal niet bereiken wat we echt willen.

Ook leren over grenzen? In de workshop leer je:

  • in contact te blijven met jezelf en met de ander, ook in spannende situaties;
  • het (h)erkennen van grensoverschrijding en het meer gewaar zijn van mijn behoeftes en die van de ander;
  • je repertoire in het hanteren van grenzen uitbreiden; hoe communiceer ik mijn gevoel, gedachten en handelen in relatie tot collega’s, klanten en leidinggevende? Je kunt daarbij kennismaken met de 7 stoelen van agressie, ontwikkeld door Peter John Schouten, Centrum voor Psychodrama). Met dit model kun je bloot leggen waar de hiaten in de gezonde opbouw van onze agressie (assertiviteit) zitten. Vervolgens kun je met dit model oefenen om je agressie (assertiviteit) te reguleren.
  • Het vergroten van je mogelijkheden om de situatie te beïnvloeden door onder ogen te zien welke mogelijkheden je tot nu toe stelselmatig miskent.

De workshops zijn een combinatie van ervarend leren en concrete handvatten.

Workshop Grenzen 2: Grenzen ervaren en communiceren in de werksituatie
Datum: dinsdag 4 juni 2019
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
Vergoeding: € 85,00 exclusief BTW voor organisaties, en € 85,00 voor particulieren.
Opgave via Jenny Kieskamp: post@maan.nu of www.vitaal.nu (zie agenda en contactformulier)