weekend workshop ‘omgaan met je innerlijke criticus’

Iedereen kent de innerlijke criticus wel. Deze is streng, vermanend, bestraffend en weerhoudt je ervan om in acties te komen. De innerlijke criticus is dan niet helpend en zorgt niet voor een beter leven. Hij/zij werkt dan blokkerend.
De innerlijke criticus heeft ook een functie. Om deze functie te zien moet de innerlijke criticus eerst leren begrijpen.
Er is ook een innerlijke helper. Deze moedigt je aan, is lovend en troost je waar nodig. De innerlijke helper zet je aan tot
actie. De innerlijke helper leeft naast de innerlijke criticus en beiden kunnen je helpen.

Werkwijze

In twee dagen verkennen we samen de functies van de innerlijke criticus en de innerlijke helper en hoe ze beiden nuttig kunnen zijn in het dagelijks leven. In deze workshop van twee dagen hebben we verschillende disciplines (mindfulness, compassie, ACT en NLP) samengebracht. Deze benadering is uniek en geeft je een scala aan oefeningen die allemaal wetenschappelijk zijn onderzocht.

Wat kun je verwachten?

  • Een hand-out van de workshop
  • Audiobestanden van verschillende oefeningen
  • Een lunch
  • Leren van elkaars ervaringen
  • Gezelligheid en humor

De workshop is laagdrempelig en voor iedereen te doen. Enige ervaring met meditatie is prettig.

Begeleiding

De workshop wordt gegeven door Jenny Kieskamp en Raymond Wiggers. Jenny heeft meer dan 25 jaar ervaring met systemische en NLP coaching. Daarnaast is zij loopbaan- en vitaliteitcoach.

Raymond Wiggers is gecertificeerd trainer in mindfulness, compassie en ACT.  Als beoefenaar van Tibetaanse Meditatie en Yoga combineert hij de Oosterse met de Westerse psychologie. Humor, relativering en vooral niet zweverig is kenmerkend voor zijn lessen.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 11 en zondag 12 december
Tijdstip: 09.00 – 17.00 uur
Locatie: Kenkon, Nieuwe kanaal 11, Wageningen

Kosten (inclusief lunch, koffie & thee)
– € 175,= (early bird tarief tot 1/11)
– € 225,= (normaal tarief)
– € 150,= (minima na overleg)

Voor meer informatie:
info@sesara.nl | 06-48782308 Raymond Wiggers
post@maan.nu | 06-34899321 Jenny Kieskamp contactformulier

NB: Minimaal aantal vereiste deelnemers 8

Thema avond ‘intimiteit en seksualiteit’

Het is een menselijke behoefte om te verlangen naar een intieme liefdesrelatie. Toch vinden we het vaak niet zo makkelijk om een ander toe te laten, ons over te geven aan de ander en daaraan trouw te blijven. Of het tegenovergestelde: we storten ons volledig in een relatie en vergeten trouw te blijven aan onszelf. Wat weerhoudt ons van het opbouwen van een wederkerige liefdesrelatie inclusief gezonde seksualiteit? En wat staat daarbij nog in de weg? Dat verborgen loyaliteiten en trauma’s uit ons familiesysteem en onze vorige relaties ons daarbij ongemerkt beïnvloeden is niet langer te ontkennen. De avond is zowel voor singles als voor mensen die in een relatie zitten. Samen komen mag uiteraard ook.

Meer lezen over dit onderwerp: zie onze blog

Praktische informatie thema opstellingenavonden:

Wanneer: maandag 24 juni 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 30,00 per avond
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier op www.vitaal.nu (zie ook agenda)

zaterdagmiddag 25 mei familieopstellingen

Vanuit onze vrije wil maken we keuzes en geven we richting aan ons leven. Soms echter lijken we echter niet de kant van ons verlangen op te gaan maar in de tegenovergestelde richting te bewegen. In de onderstroom is er dan bijvoorbeeld een beweging die verbonden is met het lot van iemand anders uit je familiesysteem. Dat kan een beweging zijn naar de dood of een herhaling van grensoverschrijding in de vorm van daderschap of slachtofferschap. Ook zien we herhalingen van een lot als kinderloosheid, buitengesloten zijn, steeds opnieuw ontslag krijgen. Dit doen we onbewust en vanuit een grote liefde voor het familiesysteem en iedereen die daartoe behoort. Deze lotsverbondenheid noemen we een verstrikking. In deze verstrikking is ons eigen lot gebonden of verward met het lot van een ander. Met als gevolg dat we ons eigen leven niet voluit kunnen leven.

Met behulp van een familieopstelling is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende verstrikkingen en ons hiervan los te maken. Zodat we ons eigen verlangen kunnen leven.

Ook kinderen kunnen al heel jong iets op zich nemen dat verwijst naar een dynamiek in het familiesysteem. Dan zie je bij één kind in het gezin klachten als bijvoorbeeld: angst, boosheid, onrust, slapeloosheid, slecht concentreren of zich niet thuis kunnen voelen in de wereld. Terwijl een ander kind het misschien op zich neemt om de ouders gelukkig te maken en het zonnetje in huis is of altijd anderen helpt en zelf nergens om vraagt.

Wil je inzicht krijgen in de onderlinge problematiek en de manier hoe je als ouder je kind het beste kan steunen? Dan kun je via een opstelling helderheid krijgen en zodat er een nieuwe beweging kan ontstaan. Hierbij maken we gebruik van de methode van Ingrid Dykstra (opstellingen over kind en familielot)

Er is ruimte voor drie vraaginbrengers en daarnaast voor representanten (€ 10,00)

De eerstvolgende middag familieopstellingen is:
zaterdag 25 mei van 13.00 – 17.00 uur
begeleiding: Jenny Kieskamp, Praktijk voor vitaliteit
locatie: Centrum Zilverdael, Nude 2, Wageningen
opgave en vragen via het contactformulier op www.vitaal.nu
vergoeding: € 85,00 voor vraaginbrengers, representanten € 10,00

Dinsdag 26 maart workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?

Grenzen, behoeftes en gevoelens

Ieder mens heeft grenzen en bij ieder mens liggen die grenzen anders. Bovendien zijn grenzen beweeglijk en contextafhankelijk. Grenzen (mogen) hebben heeft alles met het recht er te mogen zijn en ruimte in te nemen. Heb ik als kind geleerd dat mijn grenzen, gevoelens en behoeften gezien en gerespecteerd worden of juist niet? En wat was mijn reactie daarop?

Leren over grenzen

We mogen als volwassene opnieuw leren over grenzen zowel in werk als ook in privésituaties. Allereerst om te bepalen waar onze eigen grens ligt. En een eerste vraag kan zijn of de grens die jij gesteld hebt wel echt een grens is en niet een te strikte grens vanuit de angst om gekwetst te worden?

Als we onze eigen grenzen niet bewaken dan doen we onszelf te kort. Iemand komt er bijvoorbeeld achter dat hij teveel tijd heeft besteed aan iets voor een ander en zijn eigen prioriteiten is vergeten. Of we doen veel moeite om gezagsdragers het naar de zin te maken waarbij we steeds vragen om goedkeuring en waardering. De kans is dan groot dat we ons steeds ondergewaardeerd blijven voelen. Het is echter aan ons zelf om zowel grenzen te stellen als om duidelijk om hulp te vragen. Zonder ons eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken, kunnen we uitgeput raken en ons op lange termijn futloos en leeg gaan voelen.

Hoe kunnen we basaal leren over grenzen? In de workshop leer je:

  • je behoeftes te herkennen en te benoemen
  • grenzen en jouw persoonlijke signalen van grensoverschrijding te voelen
  • onderliggende belemmeringen te herkennen zodat je op nieuwe en effectieve wijze kunt reageren
  • verschillende strategieën om gezond met grenzen om te gaan en deze te communiceren
  • concrete oplossingen voor jouw praktijksituatie.

Aan ons de uitnodiging …Grenzen stellen gaat kort gezegd over: zeg ik volmondig ‘ja’ of ‘nee’ of is er een ‘misschien’ dat mij tijd en ruimte biedt om een beslissing te nemen. De vraag is: hoe kan ik werkelijk gehoor geven aan wat mijn behoefte is binnen de grenzen en context van de organisatie? Daarnaast mogen we leren om op een gezonde manier grenzen te stellen en deze te communiceren. De workshops zijn een combinatie van ervarend leren en concrete handvatten. Waarmee je zowel in werk- als in privésituaties je voordeel kan doen.

Wil je leren om je vitaliteit te managen en te leren over grenzen?

Workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?
De regie nemen voor het vervullen van jouw behoeftes

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 85,00 exclusief BTW voor organisaties, en € 85,00 voor particulieren.
Opgave via Jenny Kieskamp: post@maan.nu of www.vitaal.nu (zie agenda)

Thema opstellingenavond: strijd, oorlog en vrede

We leven in, wat we noemen vredestijd en tegelijkertijd is in velen van ons de onvrede groot. Uit onze geschiedenis weten we hoe deze onvrede kan leiden tot strijd en mogelijk tot oorlog. Het is een illusie te denken dat strijd alleen heerst in oorlogsgebied. Maar al te vaak is er strijd tussen partijen, strijd in onze dichtbij relaties (op het werk of in onze familie) en strijd in onszelf. Niet zelden roepen de partijen om het hardst om gehoord te worden en horen we in de strijd de ander niet meer. Op onze weg naar innerlijke vrede ontkomen we niet aan onze eigen strijd. Daarbij kunnen we o.a. ontmoeten: het recht om te verdedigen en op verzet, het recht om fouten te mogen maken, gevoelens van schuld en schaamte, en het verlangen naar vrede en verzoening.

Daders en slachtoffers
Het kan zinvol zijn om te leren over de dader- en het slachtofferdeel in onszelf. Door deze delen te erkennen kan er iets nieuws ontstaan. In dit proces kan het geleidelijk makkelijker worden ons te verhouden tot daders en slachtoffers in onze eigen familiekring en in de buitenwereld.
Wat voor velen niet makkelijk lijkt, is te erkennen dat zowel de dader als het slachtoffer erbij horen. We vinden het over het algemeen makkelijker om ons op slachtoffers te richten. Met het gevolg dat daders nogal eens worden buitengesloten of doodgezwegen. Echter vanuit systemisch perspectief krijgen zowel slachtoffer als dader een plek. En een slachtoffer kan, na volledige erkenning voor het slachtoffer zijn, aan kracht winnen door de dader in de ogen te kijken.

Innerlijke strijd
We verlangen bewust of onbewust naar innerlijke vrede. En onderweg daarnaar toe ontmoeten we onze innerlijke strijd en onze gevoelens van schuld en schaamte. Daar mogen we allereerst ja tegen zeggen. Om je innerlijke strijd te herkennen kun je jezelf de volgende vragen stellen:
– met wie ben ik nog in gevecht;
– wat heb ik nog niet verwerkt;
– wat ben ik in de buitenwereld aan het repareren, wat in mezelf gebroken is;
– met wie of wat heb ik nog geen vrede gesloten?

Tijdens deze thema opstellingenavond heb je de mogelijkheid te leren over:
– je eigen patronen met betrekking tot dader en slachtofferschap;
– de dynamiek tussen daders en slachtoffers;
– je innerlijke strijd en waar ruimte voor beweging is;
Dit doen we door een korte inleiding en twee ervaringsgerichte oefeningen.

Praktische informatie thema opstellingenavonden:

Wanneer: maandag 29 april 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther, over de begeleiders
Vergoeding: € 30,00 per avond of € 95,00 bij inschrijving voor alle vier de avonden bij de start.
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier