zaterdagmiddag 25 mei familieopstellingen

Vanuit onze vrije wil maken we keuzes en geven we richting aan ons leven. Soms echter lijken we echter niet de kant van ons verlangen op te gaan maar in de tegenovergestelde richting te bewegen. In de onderstroom is er dan bijvoorbeeld een beweging die verbonden is met het lot van iemand anders uit je familiesysteem. Dat kan een beweging zijn naar de dood of een herhaling van grensoverschrijding in de vorm van daderschap of slachtofferschap. Ook zien we herhalingen van een lot als kinderloosheid, buitengesloten zijn, steeds opnieuw ontslag krijgen. Dit doen we onbewust en vanuit een grote liefde voor het familiesysteem en iedereen die daartoe behoort. Deze lotsverbondenheid noemen we een verstrikking. In deze verstrikking is ons eigen lot gebonden of verward met het lot van een ander. Met als gevolg dat we ons eigen leven niet voluit kunnen leven.

Met behulp van een familieopstelling is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende verstrikkingen en ons hiervan los te maken. Zodat we ons eigen verlangen kunnen leven.

Ook kinderen kunnen al heel jong iets op zich nemen dat verwijst naar een dynamiek in het familiesysteem. Dan zie je bij één kind in het gezin klachten als bijvoorbeeld: angst, boosheid, onrust, slapeloosheid, slecht concentreren of zich niet thuis kunnen voelen in de wereld. Terwijl een ander kind het misschien op zich neemt om de ouders gelukkig te maken en het zonnetje in huis is of altijd anderen helpt en zelf nergens om vraagt.

Wil je inzicht krijgen in de onderlinge problematiek en de manier hoe je als ouder je kind het beste kan steunen? Dan kun je via een opstelling helderheid krijgen en zodat er een nieuwe beweging kan ontstaan. Hierbij maken we gebruik van de methode van Ingrid Dykstra (opstellingen over kind en familielot)

Er is ruimte voor drie vraaginbrengers en daarnaast voor representanten (€ 10,00)

De eerstvolgende middag familieopstellingen is:
zaterdag 25 mei van 13.00 – 17.00 uur
begeleiding: Jenny Kieskamp, Praktijk voor vitaliteit
locatie: Centrum Zilverdael, Nude 2, Wageningen
opgave en vragen via het contactformulier op www.vitaal.nu
vergoeding: € 85,00 voor vraaginbrengers, representanten € 10,00

Dinsdag 26 maart workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?

Grenzen, behoeftes en gevoelens

Ieder mens heeft grenzen en bij ieder mens liggen die grenzen anders. Bovendien zijn grenzen beweeglijk en contextafhankelijk. Grenzen (mogen) hebben heeft alles met het recht er te mogen zijn en ruimte in te nemen. Heb ik als kind geleerd dat mijn grenzen, gevoelens en behoeften gezien en gerespecteerd worden of juist niet? En wat was mijn reactie daarop?

Leren over grenzen

We mogen als volwassene opnieuw leren over grenzen zowel in werk als ook in privésituaties. Allereerst om te bepalen waar onze eigen grens ligt. En een eerste vraag kan zijn of de grens die jij gesteld hebt wel echt een grens is en niet een te strikte grens vanuit de angst om gekwetst te worden?

Als we onze eigen grenzen niet bewaken dan doen we onszelf te kort. Iemand komt er bijvoorbeeld achter dat hij teveel tijd heeft besteed aan iets voor een ander en zijn eigen prioriteiten is vergeten. Of we doen veel moeite om gezagsdragers het naar de zin te maken waarbij we steeds vragen om goedkeuring en waardering. De kans is dan groot dat we ons steeds ondergewaardeerd blijven voelen. Het is echter aan ons zelf om zowel grenzen te stellen als om duidelijk om hulp te vragen. Zonder ons eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken, kunnen we uitgeput raken en ons op lange termijn futloos en leeg gaan voelen.

Hoe kunnen we basaal leren over grenzen? In de workshop leer je:

  • je behoeftes te herkennen en te benoemen
  • grenzen en jouw persoonlijke signalen van grensoverschrijding te voelen
  • onderliggende belemmeringen te herkennen zodat je op nieuwe en effectieve wijze kunt reageren
  • verschillende strategieën om gezond met grenzen om te gaan en deze te communiceren
  • concrete oplossingen voor jouw praktijksituatie.

Aan ons de uitnodiging …Grenzen stellen gaat kort gezegd over: zeg ik volmondig ‘ja’ of ‘nee’ of is er een ‘misschien’ dat mij tijd en ruimte biedt om een beslissing te nemen. De vraag is: hoe kan ik werkelijk gehoor geven aan wat mijn behoefte is binnen de grenzen en context van de organisatie? Daarnaast mogen we leren om op een gezonde manier grenzen te stellen en deze te communiceren. De workshops zijn een combinatie van ervarend leren en concrete handvatten. Waarmee je zowel in werk- als in privésituaties je voordeel kan doen.

Wil je leren om je vitaliteit te managen en te leren over grenzen?

Workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?
De regie nemen voor het vervullen van jouw behoeftes

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 85,00 exclusief BTW voor organisaties, en € 85,00 voor particulieren.
Opgave via Jenny Kieskamp: post@maan.nu of www.vitaal.nu (zie agenda)

Thema opstellingenavond: strijd, oorlog en vrede

We leven in, wat we noemen vredestijd en tegelijkertijd is in velen van ons de onvrede groot. Uit onze geschiedenis weten we hoe deze onvrede kan leiden tot strijd en mogelijk tot oorlog. Het is een illusie te denken dat strijd alleen heerst in oorlogsgebied. Maar al te vaak is er strijd tussen partijen, strijd in onze dichtbij relaties (op het werk of in onze familie) en strijd in onszelf. Niet zelden roepen de partijen om het hardst om gehoord te worden en horen we in de strijd de ander niet meer. Op onze weg naar innerlijke vrede ontkomen we niet aan onze eigen strijd. Daarbij kunnen we o.a. ontmoeten: het recht om te verdedigen en op verzet, het recht om fouten te mogen maken, gevoelens van schuld en schaamte, en het verlangen naar vrede en verzoening.

Praktische informatie thema opstellingenavonden:

Wanneer: maandag 29 april 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther, over de begeleiders
Vergoeding: € 30,00 per avond of € 95,00 bij inschrijving voor alle vier de avonden bij de start.
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier

Workshop Grenzen 2

Dit jaar starten we met een aantal workshops, met open inschrijving, over Grenzen. Hieronder vind je alvast de data en een voorproefje.

Dinsdag 26 maart workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?
Onderwerpen: grenzen leren voelen en bewaken, verantwoordelijkheid nemen voor eigen behoeftes.

Dinsdag 4 juni workshop Grenzen 2: Grenzen bewust worden in het contact met anderen.
Onderwerpen: Waar gaat een ander over mijn grens? En waar ga ik over de grens van de ander? Hoe kan ik de gezamenlijke ruimte bewaken.

De workshops zijn een combinatie van ervarend leren en concrete handvatten. De begeleiding is in handen van Jenny Kieskamp en Jan Gunther. Binnenkort volgt meer informatie op deze site.
Locatie: Wageningen
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Vergoeding: € 85,00 excl BTW voor organisaties , € 85,00 incl BTW voor particulieren

Start jaarprogramma thema opstellingenavonden

De avonden zijn er ter inspiratie, verdieping en om kennis te maken met het opstellingenwerk. Je bent vrij om één of meerdere avonden deel te nemen, of een plek te reserveren voor het hele programma (4 avonden, zie praktische informatie).

Maandag 29 april: strijd, oorlog en vrede

We leven in, wat we noemen vredestijd en tegelijkertijd is in velen van ons de onvrede groot. Uit onze geschiedenis weten we hoe deze onvrede kan leiden tot strijd en mogelijk tot oorlog. Het is een illusie te denken dat strijd alleen heerst in oorlogsgebied. Maar al te vaak is er strijd tussen partijen, strijd in onze dichtbij relaties (op het werk of in onze familie) en strijd in onszelf. Niet zelden roepen de partijen om het hardst om gehoord te worden en horen we in de strijd de ander niet meer. Op onze weg naar innerlijke vrede ontkomen we niet aan onze eigen strijd. Daarbij kunnen we o.a. ontmoeten: het recht om te verdedigen en op verzet, het recht om fouten te mogen maken, gevoelens van schuld en schaamte, en het verlangen naar vrede en verzoening.

Maandag 24 juni: intimiteit en seksualiteit

Het is een menselijke behoefte om te verlangen naar een intieme liefdesrelatie. Toch vinden we het vaak niet zo makkelijk om een ander toe te laten, ons over te geven aan de ander en daaraan trouw te blijven. Of het tegenovergestelde: we storten ons volledig in een relatie en vergeten trouw te blijven aan onszelf. Wat weerhoudt ons van het opbouwen van een wederkerige liefdesrelatie inclusief gezonde seksualiteit? En wat staat daarbij nog in de weg? Dat verborgen loyaliteiten en trauma’s uit ons familiesysteem en onze vorige relaties ons daarbij ongemerkt beïnvloeden is niet langer te ontkennen. De avond is zowel voor singles, stellen en mensen die in een relatie zitten.

Maandag 30 september: vasthouden en loslaten

‘Je moet het loslaten’, wordt zo vaak geroepen. ‘Ja maar, hoe dan?’ Om iets los te laten is het soms nodig om het nog een keer vast te houden en het nog eens helemaal te ontmoeten. En dat is ook spannend. We onderzoeken daarbij onze patronen: zijn we geneigd om ons vast te klampen, zijn we geneigd om juist afstand te houden. In de praktijk hanteren we meestal een combinatie van beide. Welke pijn hebben we in onze jeugd en onze opgelopen als het gaat om de binding met onze eerste verzorgers? En welke pijn in eerdere relaties? Een avond om te ontdekken over vasthouden, bindingsangst en verlatingsangst.

Maandag 25 november: naar binnen gaan

Bij de overgang van de herfst naar de winter worden we automatisch uitgenodigd om naar binnen te gaan. Allereerst alleen, een in onszelf keren, de stilte opzoeken, het verduren van de leegte, van het niet weten. Om vandaar uit weer op te laden en de verbinding met anderen aan te gaan. Wat komen we tegen als we naar binnen gaan? Of wat weerhoudt ons om dit te durven doen?

Praktische informatie thema opstellingenavonden:

Wanneer: maandag 29 april, 24 juni, 30 september en 25 november 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther, over de begeleiders
Vergoeding: € 30,00 per avond of € 95,00 bij inschrijving voor alle vier de avonden bij de start.
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier