weekend workshop ‘omgaan met je innerlijke criticus’

Iedereen kent de innerlijke criticus wel. Deze is streng, vermanend, bestraffend en weerhoudt je ervan om in acties te komen. De innerlijke criticus is dan niet helpend en zorgt niet voor een beter leven. Hij/zij werkt dan blokkerend.
De innerlijke criticus heeft ook een functie. Om deze functie te zien moet de innerlijke criticus eerst leren begrijpen.
Er is ook een innerlijke helper. Deze moedigt je aan, is lovend en troost je waar nodig. De innerlijke helper zet je aan tot
actie. De innerlijke helper leeft naast de innerlijke criticus en beiden kunnen je helpen.

Werkwijze

In twee dagen verkennen we samen de functies van de innerlijke criticus en de innerlijke helper en hoe ze beiden nuttig kunnen zijn in het dagelijks leven. In deze workshop van twee dagen hebben we verschillende disciplines (mindfulness, compassie, ACT en NLP) samengebracht. Deze benadering is uniek en geeft je een scala aan oefeningen die allemaal wetenschappelijk zijn onderzocht.

Wat kun je verwachten?

  • Een hand-out van de workshop
  • Audiobestanden van verschillende oefeningen
  • Een lunch
  • Leren van elkaars ervaringen
  • Gezelligheid en humor

De workshop is laagdrempelig en voor iedereen te doen. Enige ervaring met meditatie is prettig.

Begeleiding

De workshop wordt gegeven door Jenny Kieskamp en Raymond Wiggers. Jenny heeft meer dan 25 jaar ervaring met systemische en NLP coaching. Daarnaast is zij loopbaan- en vitaliteitcoach.

Raymond Wiggers is gecertificeerd trainer in mindfulness, compassie en ACT.  Als beoefenaar van Tibetaanse Meditatie en Yoga combineert hij de Oosterse met de Westerse psychologie. Humor, relativering en vooral niet zweverig is kenmerkend voor zijn lessen.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 11 en zondag 12 december
Tijdstip: 09.00 – 17.00 uur
Locatie: Kenkon, Nieuwe kanaal 11, Wageningen

Kosten (inclusief lunch, koffie & thee)
– € 175,= (early bird tarief tot 1/11)
– € 225,= (normaal tarief)
– € 150,= (minima na overleg)

Voor meer informatie:
info@sesara.nl | 06-48782308 Raymond Wiggers
post@maan.nu | 06-34899321 Jenny Kieskamp contactformulier

NB: Minimaal aantal vereiste deelnemers 8

Intimiteit en seksualiteit

Thema avond maandag 24 juni, 19.30 – 22.00 uur Wageningen

Als we ons willen verbinden met anderen komt allereerst ons vermogen om de hoek kijken om intiem met iemand te worden. Intimiteit betekent de ander toelaten in onze persoonlijke ruimte, de ideeën en gevoelens van de ander binnen laten komen en vice versa onze eigenheid delen met de ander. Het gaat om uitwisseling, wederkerigheid en oprechtheid.
Vanuit intimiteit kan een relatie, als we daar voor open staan, ook seksueel van aard worden. De behoefte om ons te verbinden ligt hier aan ten grondslag.

Onze allereerste moment om de behoefte aan verbinding te bevredigen is wanneer we als baby uitreiken. Een baby maakt onmiddellijk oogcontact. Hij/zij gaat zelf op zoek naar de moederborst om zijn/haar dorst te lessen. Als aan deze behoeften voldoende wordt voldaan kunnen we spreken van een gezonde start in dit leven.

Naast de hierboven beschreven ideale start zijn er allerlei varianten. Uit onderzoek blijkt dat we al voor onze geboorte, dus tijdens de zwangerschap, gevoelig zijn voor de emoties en omstandigheden van onze moeder. Wanneer zij tijdens de zwangerschap geschokt raakt of zich zorgen maakt omdat de zwangerschap niet gepland was of verdrietig is omdat een geliefde vriendin of haar moeder overlijdt dan neem je als in aankomst zijnde kindje al eerste ervaringen van de moeder mee zonder dat we het ons bewust zijn. Ook de manier waarop onze ouders intimiteit en seksualiteit beleven heeft invloed op ons latere leven en ons vermogen ons te verbinden. Het verlangen om ons te verbinden blijft echter kaarsrecht overeind al zal het voor sommige mensen een pijnlijker proces zijn om je hier weer mee te verbinden als voor anderen die een meer evenwichtige start hebben gehad.

In onze adolescentie vinden er op het gebied van seksualiteit aardverschuivingen plaats en volgens ons helpt het als de periode voorafgaande aan deze roerige fase zo goed mogelijk verlopen is. Echter in deze fase kan ook een slechte start deels overschreven worden wanneer er een evenwichtige pubertijd is.
In de fase van de vroege volwassenheid die daarop volgt stelt de Deens-Amerikaanse psychoanalyticus Erik Erikson dat we het conflict intimiteit versus isolement hebben op te lossen. Als we dit conflict voldoende oplossen kunnen we in de volgende fase van de vroege volwassenheid liefdevolle, intieme, seksuele relaties en hechte vriendschappen vormen. Als we dit conflict onvoldoende oplossen ontstaat er angst voor relaties met anderen. Vaak leven we een combinatie van beiden.

Programma

In deze avondworkshop willen we graag samen met jullie een eerste stap maken om bij onszelf te onderzoeken hoe we ons in onze relaties verhouden. Dit doen we o.a. door een korte inleiding, een korte oefening en vervolgens door te werken met de 7 stoelen van intimiteit en seksualiteit. Dit is een model uit de psychodrama dat door Peter John Schouten is ontwikkeld en dat prachtig kan laten zien waar we staan in onze ontwikkeling met betrekking tot ons vermogen werkelijk intiem en/of seksueel te zijn. Daarnaast biedt dit model prachtige handvatten om hierin te oefenen (door ons bewust te worden hoe we ons voelen en gedragen). Er is hierin geen goed of fout en vrijwel iedereen heeft hierin iets te leren.

Wij nodigen je hierbij van harte uit deze ontdekkingstocht samen aan te gaan. Wij zorgen voor kleine stappen en een veilige bedding. Zoals na alle avondworkshops willen we in de toekomst een workshop van een middag of hele dag over dit thema ontwikkelen. De avond is zowel geschikt voor singles als voor mensen die in een relatie zitten. En samen met je partner komen mag uiteraard ook.

Praktische informatie thema avond:

Wanneer: maandag 24 juni 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 30,00 per avond 
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier op www.vitaal.nu (zie ook agenda)

Warme groet, Jenny en Jan.

Thema avond ‘intimiteit en seksualiteit’

Het is een menselijke behoefte om te verlangen naar een intieme liefdesrelatie. Toch vinden we het vaak niet zo makkelijk om een ander toe te laten, ons over te geven aan de ander en daaraan trouw te blijven. Of het tegenovergestelde: we storten ons volledig in een relatie en vergeten trouw te blijven aan onszelf. Wat weerhoudt ons van het opbouwen van een wederkerige liefdesrelatie inclusief gezonde seksualiteit? En wat staat daarbij nog in de weg? Dat verborgen loyaliteiten en trauma’s uit ons familiesysteem en onze vorige relaties ons daarbij ongemerkt beïnvloeden is niet langer te ontkennen. De avond is zowel voor singles als voor mensen die in een relatie zitten. Samen komen mag uiteraard ook.

Meer lezen over dit onderwerp: zie onze blog

Praktische informatie thema opstellingenavonden:

Wanneer: maandag 24 juni 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 30,00 per avond
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier op www.vitaal.nu (zie ook agenda)

zaterdagmiddag 25 mei familieopstellingen

Vanuit onze vrije wil maken we keuzes en geven we richting aan ons leven. Soms echter lijken we echter niet de kant van ons verlangen op te gaan maar in de tegenovergestelde richting te bewegen. In de onderstroom is er dan bijvoorbeeld een beweging die verbonden is met het lot van iemand anders uit je familiesysteem. Dat kan een beweging zijn naar de dood of een herhaling van grensoverschrijding in de vorm van daderschap of slachtofferschap. Ook zien we herhalingen van een lot als kinderloosheid, buitengesloten zijn, steeds opnieuw ontslag krijgen. Dit doen we onbewust en vanuit een grote liefde voor het familiesysteem en iedereen die daartoe behoort. Deze lotsverbondenheid noemen we een verstrikking. In deze verstrikking is ons eigen lot gebonden of verward met het lot van een ander. Met als gevolg dat we ons eigen leven niet voluit kunnen leven.

Met behulp van een familieopstelling is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende verstrikkingen en ons hiervan los te maken. Zodat we ons eigen verlangen kunnen leven.

Ook kinderen kunnen al heel jong iets op zich nemen dat verwijst naar een dynamiek in het familiesysteem. Dan zie je bij één kind in het gezin klachten als bijvoorbeeld: angst, boosheid, onrust, slapeloosheid, slecht concentreren of zich niet thuis kunnen voelen in de wereld. Terwijl een ander kind het misschien op zich neemt om de ouders gelukkig te maken en het zonnetje in huis is of altijd anderen helpt en zelf nergens om vraagt.

Wil je inzicht krijgen in de onderlinge problematiek en de manier hoe je als ouder je kind het beste kan steunen? Dan kun je via een opstelling helderheid krijgen en zodat er een nieuwe beweging kan ontstaan. Hierbij maken we gebruik van de methode van Ingrid Dykstra (opstellingen over kind en familielot)

Er is ruimte voor drie vraaginbrengers en daarnaast voor representanten (€ 10,00)

De eerstvolgende middag familieopstellingen is:
zaterdag 25 mei van 13.00 – 17.00 uur
begeleiding: Jenny Kieskamp, Praktijk voor vitaliteit
locatie: Centrum Zilverdael, Nude 2, Wageningen
opgave en vragen via het contactformulier op www.vitaal.nu
vergoeding: € 85,00 voor vraaginbrengers, representanten € 10,00

Dinsdag 26 maart workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?

Grenzen, behoeftes en gevoelens

Ieder mens heeft grenzen en bij ieder mens liggen die grenzen anders. Bovendien zijn grenzen beweeglijk en contextafhankelijk. Grenzen (mogen) hebben heeft alles met het recht er te mogen zijn en ruimte in te nemen. Heb ik als kind geleerd dat mijn grenzen, gevoelens en behoeften gezien en gerespecteerd worden of juist niet? En wat was mijn reactie daarop?

Leren over grenzen

We mogen als volwassene opnieuw leren over grenzen zowel in werk als ook in privésituaties. Allereerst om te bepalen waar onze eigen grens ligt. En een eerste vraag kan zijn of de grens die jij gesteld hebt wel echt een grens is en niet een te strikte grens vanuit de angst om gekwetst te worden?

Als we onze eigen grenzen niet bewaken dan doen we onszelf te kort. Iemand komt er bijvoorbeeld achter dat hij teveel tijd heeft besteed aan iets voor een ander en zijn eigen prioriteiten is vergeten. Of we doen veel moeite om gezagsdragers het naar de zin te maken waarbij we steeds vragen om goedkeuring en waardering. De kans is dan groot dat we ons steeds ondergewaardeerd blijven voelen. Het is echter aan ons zelf om zowel grenzen te stellen als om duidelijk om hulp te vragen. Zonder ons eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken, kunnen we uitgeput raken en ons op lange termijn futloos en leeg gaan voelen.

Hoe kunnen we basaal leren over grenzen? In de workshop leer je:

  • je behoeftes te herkennen en te benoemen
  • grenzen en jouw persoonlijke signalen van grensoverschrijding te voelen
  • onderliggende belemmeringen te herkennen zodat je op nieuwe en effectieve wijze kunt reageren
  • verschillende strategieën om gezond met grenzen om te gaan en deze te communiceren
  • concrete oplossingen voor jouw praktijksituatie.

Aan ons de uitnodiging …Grenzen stellen gaat kort gezegd over: zeg ik volmondig ‘ja’ of ‘nee’ of is er een ‘misschien’ dat mij tijd en ruimte biedt om een beslissing te nemen. De vraag is: hoe kan ik werkelijk gehoor geven aan wat mijn behoefte is binnen de grenzen en context van de organisatie? Daarnaast mogen we leren om op een gezonde manier grenzen te stellen en deze te communiceren. De workshops zijn een combinatie van ervarend leren en concrete handvatten. Waarmee je zowel in werk- als in privésituaties je voordeel kan doen.

Wil je leren om je vitaliteit te managen en te leren over grenzen?

Workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?
De regie nemen voor het vervullen van jouw behoeftes

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 85,00 exclusief BTW voor organisaties, en € 85,00 voor particulieren.
Opgave via Jenny Kieskamp: post@maan.nu of www.vitaal.nu (zie agenda)