Werkwijze

In de coaching maak ik graag gebruik van oefeningen en methodieken zoals NLP, Transactionele Analyse en systemisch werk. Natuurlijk is het prettig dat je je eigen verhaal kunt vertellen en dat geeft vaak de eerste aanwijzing hoe we verder gaan werken.

Door ook zo nu en dan ‘uit je verhaal te stappen’ kun je nieuwe gezichtspunten en ervaringen opdoen. In de oefeningen merk je wat je raakt en wat de verandering is die je graag zou willen. Daarnaast zijn oefeningen erg behulpzaam om oude patronen te doorbreken.

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

Deze communicatiestroming kent vele oefeningen die je steeds een stapje verder helpen. Je komt in korte tijd bij je sterke kant en we werken vanuit een duidelijke focus. Wat wil je bereiken? Ook leer je naar eigen strategieën te kijken, hoe komt het dat ik steeds in die situatie terechtkom? Wat is een klein stapje dat ik kan veranderen zodat ik een ander resultaat krijg? Met NLP leg je ook een verbinding tussen wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je doet. Juist die verbinding tussen de verschillende niveau’s maakt dat je congruent en gemotiveerd bent.

Meer informatie over over Neuro Linguïstisch Programmeren »

Transactionele Analyse (beslissingstherapie)

(tekst volgt nog)

Systemisch werk

Bij systemisch werk wordt bij je vraag of situatie het grotere geheel meegenomen. In jouw systeem heb je (soms onbewust) ook een aantal familiegebeurtenissen en kenmerken meegenomen. Systemisch werk is gericht op het erkennen van verstoringen waardoor er een nieuwe beweging kan ontstaan. Ook organisaties zijn systemen waar soms verstoringen zijn waar je op individueel niveau last van hebt. Het gaat steeds om drie principes:

  • ordening
  • balans in geven en nemen
  • binding

Het herkennen van wat er speelt geeft helderheid over je eigen situatie en wat nodig is. Systemische principes maken duidelijk welke strategieën en acties tot meer of minder evenwicht zullen leiden.

In mijn praktijk houd ik me aan de:

Ik ben lid van de beroeps- en professionele verenigingen: NOLOC (loopbaanprofessionals), VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde lidmaatschapsnummer 1907067A) en de NVTA (Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse)

Voor de psychosociaal consulten, personal coaching en stressgerelateerde coaching is het bij een aantal zorgverzekeraars mogelijk een tegemoetkoming in de kosten te krijgen, bij een aanvullend pakket. Kijk hier welke zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding bieden op basis van mijn AGB registratie (zorgverlener en praktijk code).