Privacyverklaring

Voor een goede begeleiding van het traject is het noodzakelijk dat ik als coach, verslagen maak en daarmee een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het verslag staan aantekeningen over klachten, analyse van de situatie, doelen van de begeleiding, de inhoud van de gesprekken, te nemen acties en de gehaalde resultaten.
Je kunt ten alle tijde deze verslagen inkijken.

Als praktijk dragen wij zorg voor het waarborgen van de privacy van deze gegevens, dit betekent o.a.;

 • dat wij zorgvuldig omgaan met alle gegevens van persoonlijke, gezondheid of werkgerelateerde aard;
 • dat wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
 • Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je verslag.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • wanneer het belangrijk is om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij doorverwijzing, dit gebeurt alleen als je daar expliciet toestemming voor geeft en gebeurt dus altijd in overleg;
 • als je een afspraak maakt met een waarnemende coach tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens (naam en adres) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou moeten maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het klantdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy bij inschrijving nieuwsbrief of activiteit

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen laat je je naam en e-mailadres achter, deze gegevens worden alleen bewaard in een aan de nieuwsbrief gekoppelde database. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het versturen van de nieuwsbrief.

Voor het inschrijven voor een activiteit vragen we je om gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit vragen we je om, als het nodig is:

 • je per email te kunnen informeren
 • een factuur te sturen
 • je tijdig te kunnen bereiken bij last minute wijzigingen of het beantwoorden van persoonlijke vragen of het geven van adviezen.

We zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze niet delen met derden. Ook zullen we ze alleen gebruiken voor bovenstaande doeleinden.

Privacy op de zorgnota

Wanneer je als particulier gebruik maakt van een zorgnota, geldt het onderstaande.
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 • je naam, adres en woonplaats
 • de geboortedatum
 • de datum van het consult
 • een korte omschrijving te weten ‘psychosociaal consult’ en een prestatiecode
 • de kosten van het consult