Dinsdag 26 maart workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?

Grenzen, behoeftes en gevoelens

Ieder mens heeft grenzen en bij ieder mens liggen die grenzen anders. Bovendien zijn grenzen beweeglijk en contextafhankelijk. Grenzen (mogen) hebben heeft alles met het recht er te mogen zijn en ruimte in te nemen. Heb ik als kind geleerd dat mijn grenzen, gevoelens en behoeften gezien en gerespecteerd worden of juist niet? En wat was mijn reactie daarop?

Leren over grenzen

We mogen als volwassene opnieuw leren over grenzen zowel in werk als ook in privésituaties. Allereerst om te bepalen waar onze eigen grens ligt. En een eerste vraag kan zijn of de grens die jij gesteld hebt wel echt een grens is en niet een te strikte grens vanuit de angst om gekwetst te worden?

Als we onze eigen grenzen niet bewaken dan doen we onszelf te kort. Iemand komt er bijvoorbeeld achter dat hij teveel tijd heeft besteed aan iets voor een ander en zijn eigen prioriteiten is vergeten. Of we doen veel moeite om gezagsdragers het naar de zin te maken waarbij we steeds vragen om goedkeuring en waardering. De kans is dan groot dat we ons steeds ondergewaardeerd blijven voelen. Het is echter aan ons zelf om zowel grenzen te stellen als om duidelijk om hulp te vragen. Zonder ons eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken, kunnen we uitgeput raken en ons op lange termijn futloos en leeg gaan voelen.

Hoe kunnen we basaal leren over grenzen? In de workshop leer je:

  • je behoeftes te herkennen en te benoemen
  • grenzen en jouw persoonlijke signalen van grensoverschrijding te voelen
  • onderliggende belemmeringen te herkennen zodat je op nieuwe en effectieve wijze kunt reageren
  • verschillende strategieën om gezond met grenzen om te gaan en deze te communiceren
  • concrete oplossingen voor jouw praktijksituatie.

Aan ons de uitnodiging …Grenzen stellen gaat kort gezegd over: zeg ik volmondig ‘ja’ of ‘nee’ of is er een ‘misschien’ dat mij tijd en ruimte biedt om een beslissing te nemen. De vraag is: hoe kan ik werkelijk gehoor geven aan wat mijn behoefte is binnen de grenzen en context van de organisatie? Daarnaast mogen we leren om op een gezonde manier grenzen te stellen en deze te communiceren. De workshops zijn een combinatie van ervarend leren en concrete handvatten. Waarmee je zowel in werk- als in privésituaties je voordeel kan doen.

Wil je leren om je vitaliteit te managen en te leren over grenzen?

Workshop Grenzen 1: Waar ga ik over mijn eigen grenzen?
De regie nemen voor het vervullen van jouw behoeftes

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 85,00 exclusief BTW voor organisaties, en € 85,00 voor particulieren.
Opgave via Jenny Kieskamp: post@maan.nu of www.vitaal.nu (zie agenda)