Wat je moet weten als je denkt: ‘Tijd om van baan te veranderen!’

Loopbaanontwikkeling en organisatieproblemen

Misschien ken je ook iemand die rond oud en nieuw zei ‘Tijd voor verandering’, toen jullie het over goede voornemens hadden. ‘Ik moet weg, op zoek naar een betere werkplek’.

Die impuls wordt meestal ingegeven door ‘iets’ waar je echt genoeg van hebt: de stroperigheid in de organisatie, onrust en gedoe onder collega’s of het gebrek aan richting. Of je mist een belangrijk aspect in je werk: creativiteit, autonomie of de interactie met collega’s.
Vaak stappen we over het pijnlijke heen en gaan we op zoek naar een nieuwe uitdaging. De eerste vraag is dan: Waar ben ik goed in? Wat zou ik nog eens willen doen als alles mogelijk is? Spannende vragen om mee bezig te zijn.

Een volgende stap in je loopbaan kan op een nieuwe plek zijn maar verrassend genoeg ook net zo goed binnen de eigen organisatie liggen. Hoe kom je daar nu achter?
Daarvoor is het belangrijk om een aantal zaken te ontwarren en helder te krijgen:

  • Wat zijn mijn loopbaanwensen en wat is mijn potentieel?
  • Wat speelt er nu binnen mijn organisatie en hoe word ik daardoor beïnvloed?

in_de_knoopOrganisatieproblemen kunnen je flink verwarren en je beknotten in je dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld:

  • er alleen voor staan terwijl je een cruciale taak in het werkproces vervult, support van anderen nodig hebt maar deze niet krijgt;
  • concurrentie en gebrek aan vertrouwen waardoor samenwerking op een laag pitje staat of stress veroorzaakt;
  • een gebrek aan prikkels, feedback en uitdaging waardoor je eerder ‘voorzichtig presteert’ en energie verliest;
  • een slechte afbakening van verantwoordelijkheden waardoor je overbelast raakt, etc.

Wil je helderheid over jouw potentieel en de voor jou juiste plek binnen de organisatie? Of wil je de impasse in je werk doorbreken? Ik denk graag met je mee. Samen maken we jouw loopbaan- of organisatieplaatje, je ziet en ervaart welke richting er mogelijk is voor een volgende stap!