Waar komt jouw naam vandaan?

December met haar feestdagen verbindt ons weer sterk met onze familie. Of je nu graag of juist liever niet bij je familie wilt zijn. De binding met onze ouders en voorouders heeft onbewust een sterke invloed op ons leven. Juist de gebeurtenissen die we niet weten of waarover niet gesproken wordt hebben de neiging zich te herhalen. Afgelopen tijd ging ik met mijn moeder op stap om kennis te maken met de geboorteplek van mijn opa. Ik realiseerde me dat ik zo weinig weet van zijn geschiedenis terwijl hij toch heel oud is geworden.

Familieopstellingen Wageningen

Dit plaatje, met de initialen van mijn overgrootvader en overgrootmoeder, zag ik op de boerderij waar zij woonden en waar mijn opa is opgegroeid. De plek is nog precies zoals 100 jaar geleden, in de zondagse kamer hangen nog steeds de oude tegeltjes bij de haard. Naast het bezoek aan de boerderij hebben we ook een achternicht en achterneef gesproken van wiens bestaan ik nooit eerder heb gehoord. We bekeken veel oude foto’s, trouwboekjes, persoonsbewijzen uit oorlogstijd en ontdekten dat het gezin van mijn overgrootvader en overgrootmoeder twee maal groter was dan ik wist. Mijn opa had niet één zusje maar nog een oudere broer en een oudere zus. Ook zagen we dat drie van de vier kinderen in dat gezin vrijwel dezelfde naam hadden. Dat was in die tijd heel gewoon.

Je kunt je voorstellen dat je minder autonomie ervaart als je dezelfde naam draagt als een (overleden) broer of zus. Ook een naam met een zekere verwijzing of bedoeling kan belastend zijn. Dat kan een voorouder zijn die een speciale rol had of denk aan een naam als Adolf, Cesar, Aletta of Pamela. Je kunt dan een druk voelen dat je iets waar moet maken of je onbewust onvrij voelen. Je bent dan verstrikt met het leven van een ander. Door een opstelling kun je die verstrikking weer ongedaan maken, je wint aan ontspanning en levenskracht.

Waar komt jouw naam vandaan? Feestdagen met familie zijn een goed moment om nog eens te vragen naar je naam en naar personen uit je familiegeschiedenis.

Heb je belangstelling om mee te doen met opstellingen als representant of wil je zelf een opstelling rondom een werk- of levensvraag? Stuur dan een mailtje naar post@maan.nu

Eerstvolgende bijeenkomst: woensdag 29 januari 2014, 13.00 – 17.00 Wageningen.

De vergoeding voor vraaginbrengers is vergelijkbaar met een coachingssessie (€ 77,50 voor particulieren en € 105,- voor organisaties), deelname voor representanten is gratis.