Neuro Linguïstisch Programmeren

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

NLP is ontstaan in de jaren zeventig. Richard Bandler en John Grinder observeerden enkele zeer succesvolle communicatoren. Uit de coach methodieken en technieken van o.a. Milton Erickson, Fritz Perls en Virginia Satir werden een aantal zeer krachtige modellen voor effectieve communicatie ontworpen. Dit proces kreeg de naam Neuro Linguïstisch Programmeren: NLP. Sindsdien ontwikkelt NLP zich steeds verder.

Met gebruikmaking van NLP is het niet alleen mogelijk het gedrag van iemand in kaart te brengen, maar ook om de onderliggende wijze van denken en voelen, de manier waarop mensen zichzelf motiveren en de – veelal onbewuste – drijfveren te beschrijven. Hierdoor is het mogelijk patronen te ontdekken, deze als succesmodel te gebruiken en door te geven aan anderen die daardoor een gelijkwaardige bekwaamheid kunnen opbouwen.
NLP leert ons hoe wij verbale en non-verbale communicatietechnieken kunnen gebruiken om bestaande belemmeringen op te heffen en nieuwe strategieën kunnen ontwerpen voor meer succes in de toekomst.

NLP biedt een verzameling van technieken en methoden waarmee wij de kwaliteit van onze communicatie kunnen verhogen en onze levensomstandigheden kunnen verbeteren. NLP verschaft mensen meer inzicht in zichzelf en anderen en biedt daardoor meer keuzemogelijkheden.

De genoemde vaardigheden en technieken zijn op allerlei gebieden van communicatie toe te passen. Beroepsmatig wordt NLP in toenemende mate gebruikt voor effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling in therapie, management, onderwijs, training en coachen.

Kenmerkend voor NLP is de focus op het vinden van oplossingen in plaats van met het probleem bezig te zijn. Het is dan ook niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven om toch positieve veranderingen aan te brengen. Ieder kiest uit de NLP gereedschapskist díe hulpmiddelen die voor die situatie het meest geëigend zijn.
Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

NLP is voor mensen die iets willen veranderen in de persoonlijke omstandigheden en/of professionele setting.