Intimiteit en seksualiteit

Thema avond maandag 24 juni, 19.30 – 22.00 uur Wageningen

Als we ons willen verbinden met anderen komt allereerst ons vermogen om de hoek kijken om intiem met iemand te worden. Intimiteit betekent de ander toelaten in onze persoonlijke ruimte, de ideeën en gevoelens van de ander binnen laten komen en vice versa onze eigenheid delen met de ander. Het gaat om uitwisseling, wederkerigheid en oprechtheid.
Vanuit intimiteit kan een relatie, als we daar voor open staan, ook seksueel van aard worden. De behoefte om ons te verbinden ligt hier aan ten grondslag.

Onze allereerste moment om de behoefte aan verbinding te bevredigen is wanneer we als baby uitreiken. Een baby maakt onmiddellijk oogcontact. Hij/zij gaat zelf op zoek naar de moederborst om zijn/haar dorst te lessen. Als aan deze behoeften voldoende wordt voldaan kunnen we spreken van een gezonde start in dit leven.

Naast de hierboven beschreven ideale start zijn er allerlei varianten. Uit onderzoek blijkt dat we al voor onze geboorte, dus tijdens de zwangerschap, gevoelig zijn voor de emoties en omstandigheden van onze moeder. Wanneer zij tijdens de zwangerschap geschokt raakt of zich zorgen maakt omdat de zwangerschap niet gepland was of verdrietig is omdat een geliefde vriendin of haar moeder overlijdt dan neem je als in aankomst zijnde kindje al eerste ervaringen van de moeder mee zonder dat we het ons bewust zijn. Ook de manier waarop onze ouders intimiteit en seksualiteit beleven heeft invloed op ons latere leven en ons vermogen ons te verbinden. Het verlangen om ons te verbinden blijft echter kaarsrecht overeind al zal het voor sommige mensen een pijnlijker proces zijn om je hier weer mee te verbinden als voor anderen die een meer evenwichtige start hebben gehad.

In onze adolescentie vinden er op het gebied van seksualiteit aardverschuivingen plaats en volgens ons helpt het als de periode voorafgaande aan deze roerige fase zo goed mogelijk verlopen is. Echter in deze fase kan ook een slechte start deels overschreven worden wanneer er een evenwichtige pubertijd is.
In de fase van de vroege volwassenheid die daarop volgt stelt de Deens-Amerikaanse psychoanalyticus Erik Erikson dat we het conflict intimiteit versus isolement hebben op te lossen. Als we dit conflict voldoende oplossen kunnen we in de volgende fase van de vroege volwassenheid liefdevolle, intieme, seksuele relaties en hechte vriendschappen vormen. Als we dit conflict onvoldoende oplossen ontstaat er angst voor relaties met anderen. Vaak leven we een combinatie van beiden.

Programma

In deze avondworkshop willen we graag samen met jullie een eerste stap maken om bij onszelf te onderzoeken hoe we ons in onze relaties verhouden. Dit doen we o.a. door een korte inleiding, een korte oefening en vervolgens door te werken met de 7 stoelen van intimiteit en seksualiteit. Dit is een model uit de psychodrama dat door Peter John Schouten is ontwikkeld en dat prachtig kan laten zien waar we staan in onze ontwikkeling met betrekking tot ons vermogen werkelijk intiem en/of seksueel te zijn. Daarnaast biedt dit model prachtige handvatten om hierin te oefenen (door ons bewust te worden hoe we ons voelen en gedragen). Er is hierin geen goed of fout en vrijwel iedereen heeft hierin iets te leren.

Wij nodigen je hierbij van harte uit deze ontdekkingstocht samen aan te gaan. Wij zorgen voor kleine stappen en een veilige bedding. Zoals na alle avondworkshops willen we in de toekomst een workshop van een middag of hele dag over dit thema ontwikkelen. De avond is zowel geschikt voor singles als voor mensen die in een relatie zitten. En samen met je partner komen mag uiteraard ook.

Praktische informatie thema avond:

Wanneer: maandag 24 juni 2019
Waar: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Begeleiding: Jenny Kieskamp en Jan Gunther
Vergoeding: € 30,00 per avond 
Opgave via Jenny Kieskamp:  post@maan.nu of contactformulier op www.vitaal.nu (zie ook agenda)

Warme groet, Jenny en Jan.