Opstellingen ‘Ontspanning en ik’

Het VWI over de opstelling ‘Ontspanning en ik’: Bij Jenny Kieskamp kon je in een kleine setting met opstellingen bekijken hoe je verhouding is tot ontspanning. Sta je er dichtbij, of sta je er met je rug naartoe? Hoe wil je graag met ontspanning omgaan? Er kwamen veel vragen en met de begeleiding van Jenny kom je ook snel tot de kern. Goed om samen te doen, je leert elkaar meteen beter kennen. Ook erg leuk om te ervaren hoe snel opstellingen je kunnen verduidelijken waar je staat en wat je nodig hebt.

Als je dit ook eens wilt ervaren is er op 29 juni nog kans om aan deze workshop mee te doen.

Ontspannen de zomervakantie in?

workshop opstellingen: ‘Ontspanning en ik’
tijd: donderdag 29 juni van 19.30 tot 21.30
locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
groepsgrootte: max 6 personen
vergoeding: € 25,00
aanmelden via: post@maan.nu met vermelding van voor en achternaam en telefoonnummer

Workshop ‘ontspanning en ik’

Als we naar een kat kijken die zich uitrekt in het zonnetje dan merken we meteen de (ont)spanning in ons eigen lijf. We zijn in een kort moment bij ons eigen verlangen naar ontspanning. In deze workshop ervaar je de relatie ‘ontspanning en ik’. Hoe is het om ontspanning in de ogen te kijken of vast te pakken? En wat is het dat je nog afleidt?

Het VWI organiseert op zaterdag 8 april een netwerkbijeenkomst met het thema Relax! met o.a. de workshop ‘Ontspanning en ik’ door Jenny Kieskamp van de Praktijk voor Vitaliteit, aansluitend is er een netwerkborrel. De bijeenkomst is voor vrouwen met een achtergrond in de life-science (niet leden zijn ook welkom).

Wat je moet weten als je denkt: ‘Tijd om van baan te veranderen!’

Loopbaanontwikkeling en organisatieproblemen

Misschien ken je ook iemand die rond oud en nieuw zei ‘Tijd voor verandering’, toen jullie het over goede voornemens hadden. ‘Ik moet weg, op zoek naar een betere werkplek’.

Die impuls wordt meestal ingegeven door ‘iets’ waar je echt genoeg van hebt: de stroperigheid in de organisatie, onrust en gedoe onder collega’s of het gebrek aan richting. Of je mist een belangrijk aspect in je werk: creativiteit, autonomie of de interactie met collega’s.
Vaak stappen we over het pijnlijke heen en gaan we op zoek naar een nieuwe uitdaging. De eerste vraag is dan: Waar ben ik goed in? Wat zou ik nog eens willen doen als alles mogelijk is? Spannende vragen om mee bezig te zijn.

Een volgende stap in je loopbaan kan op een nieuwe plek zijn maar verrassend genoeg ook net zo goed binnen de eigen organisatie liggen. Hoe kom je daar nu achter?
Daarvoor is het belangrijk om een aantal zaken te ontwarren en helder te krijgen:

  • Wat zijn mijn loopbaanwensen en wat is mijn potentieel?
  • Wat speelt er nu binnen mijn organisatie en hoe word ik daardoor beïnvloed?

in_de_knoopOrganisatieproblemen kunnen je flink verwarren en je beknotten in je dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld:

  • er alleen voor staan terwijl je een cruciale taak in het werkproces vervult, support van anderen nodig hebt maar deze niet krijgt;
  • concurrentie en gebrek aan vertrouwen waardoor samenwerking op een laag pitje staat of stress veroorzaakt;
  • een gebrek aan prikkels, feedback en uitdaging waardoor je eerder ‘voorzichtig presteert’ en energie verliest;
  • een slechte afbakening van verantwoordelijkheden waardoor je overbelast raakt, etc.

Wil je helderheid over jouw potentieel en de voor jou juiste plek binnen de organisatie? Of wil je de impasse in je werk doorbreken? Ik denk graag met je mee. Samen maken we jouw loopbaan- of organisatieplaatje, je ziet en ervaart welke richting er mogelijk is voor een volgende stap!

Discussie in je hoofd

appels-peren….van ruzie naar samenwerken!

‘Als ik in deze stoel zit komen de antwoorden zo makkelijk bij me op’, zegt een klant tegen mij. Ik vraag hem: ‘wat neem je bij jezelf waar?’ Dan komt er informatie over de samenwerking met collega’s, de interactie met een opdrachtgever of hoe het met het project gaat.

Deze informatie is opgeslagen in de vorm van gevoelens, beelden en geluiden. Kenmerkend voor de antwoorden is dat ze heel specifiek zijn. Het wonderlijke is dat als ik hem de vraag zou stellen ‘hoe gaat het met project X’ ik van dezelfde klant een heel algemeen antwoord zou krijgen.

‘Aparte’ delen

Soms merken we dat verschillende delen ‘mee willen praten’. We merken dit wanneer we voor een beslissing staan. Je krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor je werk een interessant project te doen. De voorwaarde is echter dat je dan gaat verhuizen.
Het ene moment voel je het enthousiasme en zie je het als een kans die je niet wilt missen, je zoekt alvast naar informatie en belt een kennis die in je toekomstige nieuwe stad woont. Daarna hoor je misschien een stem die zegt: ‘nog genoeg kansen in de projecten die ik nu onder handen heb’ en je onderneemt geen actie.
Op dat moment zijn er verschillende delen van je aan het woord. Als je een belangrijke keuze moet maken dan heb je dat vast wel eens meegemaakt. Wel of niet verhuizen, weer gaan studeren, voor een zieke ouder gaan zorgen, bij een sportclub aansluiten.

Wanneer de twee delen allebei hard blijven roepen kun je er dol van worden. Soms is ook één deel duidelijk aan het woord, en praat een ander deel voorzichtiger of meer vanuit de verte. Delen hebben altijd een positieve intentie voor je. Het ene deel wil je uitdaging bezorgen en het andere deel heeft stabiliteit of rust als intentie. Ze willen niets anders dan gehoord worden. Dit lukt als je een gezonde afstand bewaart en je als onpartijdige luisteraar opstelt. Dan kun jij vrij-uit beslissingen nemen en de afzonderlijke delen laten samenwerken.

Delen als rollen inzetten

Je kunt delen ook bewust inzetten en oproepen. Zo was ik in mijn bedrijf hoofdzakelijk de trainer-coach. De rol die verbonden is met m’n vakkennis en met het contact met mensen. Daar heb ik op een later moment de rol van facilitator aan toegevoegd, deze organiseert verschillende zaken en doet praktische klusjes. Op het moment dat ik de facilitator nodig heb en haar aanspreek, wordt het voor mij makkelijker om deze activiteiten te doen die vroeger voor mij een lagere prioriteit hadden. Inmiddels heb ik ook een directeur rol. Deze rollen helpen me om de verschillende activiteiten uit elkaar te halen en aanvullend te zijn.

Welke rollen wil jij bewuster inzetten? Op je werk? En welke thuis?

Hoe voeg je een rol toe aan je repertoire?

Stap1: kies in welke omgeving of situatie je een aanvullende rol kunt gebruiken, dat kan werk zijn, privé of situaties waarin je bijvoorbeeld assertiever zou willen optreden.

Stap 2: benoem de rollen die je al wel vervult en de nieuwe rol die je leven effectiever en plezieriger gaat maken. Kies daarvoor aansprekende namen zoals de dappere strijder, de doener (of action-man als je je daar sterker bij voelt), de uitvinder, de clown.

Stap 3: verplaats je in gedachten even in de verschillende rollen, je merkt dat ze een ander beeld, geluid, houding bij je oproepen. Wil je het nog duidelijker waarnemen dan neem je een aantal A4-tjes, schrijf op ieder vel een door jou benoemde rol en geef ze een plek in de ruimte. Ga er op staan om een duidelijke indruk te krijgen en vooral te ervaren.

Stap 4: vraag hoe deze rol je in het dagelijkse leven van dienst zou kunnen zijn en wacht op de antwoorden.

Stap 5: stem regelmatig af op deze nieuwe rol; laat hem je dingen voorzeggen, je stem luider laten klinken, of beslissingen nemen.

En …

Blijven twee delen ruzie maken of is er een deel dat je plannen tegenhoudt? Ik begeleid je met plezier richting samenwerking!

 

Waar komt jouw naam vandaan?

December met haar feestdagen verbindt ons weer sterk met onze familie. Of je nu graag of juist liever niet bij je familie wilt zijn. De binding met onze ouders en voorouders heeft onbewust een sterke invloed op ons leven. Juist de gebeurtenissen die we niet weten of waarover niet gesproken wordt hebben de neiging zich te herhalen. Afgelopen tijd ging ik met mijn moeder op stap om kennis te maken met de geboorteplek van mijn opa. Ik realiseerde me dat ik zo weinig weet van zijn geschiedenis terwijl hij toch heel oud is geworden.

Familieopstellingen Wageningen

Dit plaatje, met de initialen van mijn overgrootvader en overgrootmoeder, zag ik op de boerderij waar zij woonden en waar mijn opa is opgegroeid. De plek is nog precies zoals 100 jaar geleden, in de zondagse kamer hangen nog steeds de oude tegeltjes bij de haard. Naast het bezoek aan de boerderij hebben we ook een achternicht en achterneef gesproken van wiens bestaan ik nooit eerder heb gehoord. We bekeken veel oude foto’s, trouwboekjes, persoonsbewijzen uit oorlogstijd en ontdekten dat het gezin van mijn overgrootvader en overgrootmoeder twee maal groter was dan ik wist. Mijn opa had niet één zusje maar nog een oudere broer en een oudere zus. Ook zagen we dat drie van de vier kinderen in dat gezin vrijwel dezelfde naam hadden. Dat was in die tijd heel gewoon.

Je kunt je voorstellen dat je minder autonomie ervaart als je dezelfde naam draagt als een (overleden) broer of zus. Ook een naam met een zekere verwijzing of bedoeling kan belastend zijn. Dat kan een voorouder zijn die een speciale rol had of denk aan een naam als Adolf, Cesar, Aletta of Pamela. Je kunt dan een druk voelen dat je iets waar moet maken of je onbewust onvrij voelen. Je bent dan verstrikt met het leven van een ander. Door een opstelling kun je die verstrikking weer ongedaan maken, je wint aan ontspanning en levenskracht.

Waar komt jouw naam vandaan? Feestdagen met familie zijn een goed moment om nog eens te vragen naar je naam en naar personen uit je familiegeschiedenis.

Heb je belangstelling om mee te doen met opstellingen als representant of wil je zelf een opstelling rondom een werk- of levensvraag? Stuur dan een mailtje naar post@maan.nu

Eerstvolgende bijeenkomst: woensdag 29 januari 2014, 13.00 – 17.00 Wageningen.

De vergoeding voor vraaginbrengers is vergelijkbaar met een coachingssessie (€ 77,50 voor particulieren en € 105,- voor organisaties), deelname voor representanten is gratis.